Wieke Ververs I Leaving the land
1 / 7

Wieke Ververs I Annette Huizing

De schilderijen Nocturne 1.2. en 3. van Wieke Ververs gaan over het verdwijnpunt van het beeld ,  en over de wording van een mentaal beeld  , het oplossen van onderscheid tussen figuratie en achtergrond .Niet in het schilderij zelf wordt verwezen naar een ruimte  of een perspectief , maar het beeld zelf verwijst naar de werkelijke ruimte om zich heen en probeert er een relatie mee aan te gaan .

The paintings Nocturne 1.2. and 3. focus on the vanishing point of the image, and the making of a mental image, solving distinction between figuration and background. Not the painting itself refers to a space or a perspective, but the image relates to the actual area around the painting. Wieke Ververs.wants to explore the interaction between painting as an image and painting as an object.!

Annette Huizing  |  Millefolio objecten

  • Wieke Ververs
  • Annette Huizing

26 januari t/m 8 maart 2008

Opening Zaterdag
26 januari 2008
17:00-20:00 Uur