Angeliek Ververs | Monumenten van de Tijd, Amsterdam | mixed media, oil and pastel on paper, photo
1 / 7

Angeliek Ververs

“Mickey vraagt of je komt spelen” is een installatie die bestaat uit kistjes met fotowerken die staan in het spanningsveld tussen enerzijds zaken als evenwicht, geborgenheid en onbekommerdheid en anderzijds geweld, honger en milieuvervuiling. De enige wijze waarop oorlog en honger (in de media) wordt ervaren is als een beeld tussen een stortvloed van andere beelden, waardoor de betekenis verloren gaat.

In -Mickey vraagt of je komt spelen- is het speelgoed boos of tenminste verontwaardigd. In deze werken wordt gekeken naar de vervreemding die wordt opgeroepen door het leven in een wereld waarin wij op ieder willekeurig moment kunnen worden geconfronteerd met beelden van vertedering als beelden van verwoesting.

Angeliek Ververs' fotowerken bestaan uit combinaties van beelden die elkaar aanvullen of aan elkaar tegengesteld zijn. Het effect hiervan is dat de afzonderlijke beelden een eigen verhouding met elkaar aangaan. Tegenstelling en confrontatie spelen in Ververs' werk een belangrijke rol.

Haar eerste serie “Relativiteit, Ratio en Emotie “ gaat uit van de spanning tussen verstand en emotie. De daaropvolgende serie “Monumenten van de Tijd” stelt de intuïtieve beeldentaal van de kindertijd tegenover de rationele volwassen leefwereld. Angeliek Ververs' voorlaatste serie “Opposities” bestaat uit een confrontatie van elementen die geplaatst zijn in het spanningsveld tussen cultuur en natuur, tussen tekenen van menselijke aan- en afwezigheid.