Catharina Bossaert
1 / 3

Catharina Bossaert

Beelden van metaal en polyester

In het werk van Catharina Bossaert beweegt de mens tussen natuur en cultuur. In haar beeldend werk bouwt ze een spanning op tussen de gebruikte materialen en vormen en het gekozen onderwerp.  In de roedel wolven wordt het dierlijke gedenatureerd door de keuze voor metaal en polyester. De wolf als sprookjesfiguur refereert naar onze kindertijd en krijgt hier een ietwat spookachtige en onheimelijke verschijning. Daarmee is deze roedel een metafoor voor de angsten die gepaard gaan met het opgroeien en die ons blijven najagen, maar ook voor het vervagen van onze kindertijd zelf. Dit werk werd speciaal geconcipieerd voor de desolate locatie van een vervallen schooltje waar het gejoel en de iele kreten van spelende kinderen uit vervlogen dagen nog vaag in de lucht hangen.  Het samenspannen en de dominantiedrang tussen de wolven onderling verwijst naar de - condition humaine -, de haast onontkoombare en intuïtieve neiging om het op te nemen voor de andere maar ook die andere te bevechten of te onderwerpen, met als ultiem bindmiddel de overleving als groep.

  • The Hunter and the Hunted, duotentoonstelling met Clementine Oomes 7-11-2009 t/m 12-12-2009