Ron van de Ven I Grow frame 6 en 44 I 2010
1 / 5

Ron van de Ven

De autonome werken van Ron van de Ven verbeelden zijn gevoelens over de kwetsbare samenleving en zijn deels beïnvloed door de projecten die hij de afgelopen jaren creëerde voor de openbare ruimte. Hij laat ons sculpturen zien die geïnspireerd zijn op de functie van een (stads)poort, met als titel: La porta de Colombia en Puerto del cielo. Het zijn dynamische sculpturen die een beeldend verhaal vertellen. Met zijn werk tracht Van de Ven een overstijgende wereld te belichamen, balancerend op de grens van het fysiek haalbare. Zo laat hij in het beeld Puerto del cielo een kwetsbaar raster zien waardoorheen het invallende licht twinkelt en de aanschouwer getuige is van een ongrijpbaar geheel. Het is juist dit spanningsveld waarnaar hij op zoek is.

Tentoonstelling -La Primavera- 20 maart t/m 24 april 2010