La Primavera
1 / 8

La Primavera

Het abstract-geometrische werk van Guus Koenraads wordt gekenmerkt door eenvoud onder het gezegde ‘less is more’. Hij zoekt naar ideale verhoudingen van lijnen en vlakken in gemengde bestorven kleuren, zodat er een ‘ingetogen’ werk ontstaat dat door zijn dikte ook een ruimtelijke implicatie of werking oproept. Een presentatie of installatie met een aantal kleinere doeken krijgt bij hem al gauw een geweldige ruimtelijke zeggingskracht.

De autonome werken van Ron van de Ven verbeelden zijn gevoelens over de kwetsbare samenleving en zijn deels beïnvloed door de projecten die hij de afgelopen jaren creëerde voor de openbare ruimte. Hij laat ons sculpturen zien die geïnspireerd zijn op de functie van een (stads)poort, met als titel: La porta de Colombia en Puerto del cielo. Het zijn dynamische sculpturen die een beeldend verhaal vertellen. Met zijn werk tracht Van de Ven een overstijgende wereld te belichamen, balancerend op de grens van het fysiek haalbare. Zo laat hij in het beeld Puerto del cielo een kwetsbaar raster zien waardoorheen het invallende licht twinkelt en de aanschouwer getuige is van een ongrijpbaar geheel. Het is juist dit spanningsveld waarnaar hij op zoek is.

  • Guus Koenraads
  • Ron van de Ven

20 maart t/m 24 april 2010

Opening Zaterdag
20 maart 2010
17.00-20.00 uur